Silesia Asfalty - strona główna
SILESIA ASFALTY Sp. z o.o.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

tel. (32) 331 83 42
silesiaasfalty@silesiaasfalty.pl

 

NIP: 206-000-13-52
Regon: 240877088

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000300581
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN

BDO: 000003498

 

:: więcej

 

 

Nasze nowoczesne wytwórnie są w pełni zautomatyzowane i przystosowane są do produkcji wszelkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych:

  • mieszanki SMA,
  • podbudowy z betonu asfaltowego,
  • warstwy wiążące z betonu asfaltowego,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
  • asfalty lane i twardolane.


WMB Ermont
Rok produkcji: 2008
TYP: Ermont Magnum 260
Wydajność: 260 t/h
System sterowania: komputerowy
Całkowicie zautomatyzowany proces dozowania kruszyw

WMBGibat
TYP: Madro
Wydajność: 100 t/h
System sterowania: komputerowy
Całkowicie zautomatyzowany proces dozowania kruszyw

W związku z tym, iż bardzo istotną sprawą jest nas ochrona środowiska, nasze maszyny posiadają odpowiednie filtry, które w znacznym stopniu obniżają zanieczyszczenie środowiska.
Pełna automatyzacja procesu produkcji oraz pełna kontrola za pomocą systemu komputerowego pozwala nam na uzyskanie produktów najwyższej jakości, spełniających wszystkie normy i wymagania.