Silesia Asfalty - strona główna
SILESIA ASFALTY Sp. z o.o.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

tel. (32) 331 83 42
silesiaasfalty@silesiaasfalty.pl

 

NIP: 206-000-13-52
Regon: 240877088

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000300581
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN

BDO: 000003498

 

:: więcej

 

 

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria