Silesia Asfalty - strona główna
SILESIA ASFALTY Sp. z o.o.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

tel. (32) 331 83 42
fax (32) 331 83 42 (w. 12)
silesiaasfalty@silesiaasfalty.pl

 

NIP: 206-000-13-52
Regon: 240877088

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000300581
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN

 

:: więcej

 

 

Firma Silesia Asfalty zajmuje się produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco. Chociaż istniejemy od 2008 roku pracownicy i kadra kierownicza posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Posiadamy dwie wytwórnie Mas Bitumicznych: WMB Ermont Magnum 260 (rok produkcji 2008) oraz WMB Gibat, które są w pełni zautomatyzowane, zaś proces produkcji jest kontrolowany przez laboratorium znajdujące się na terenie naszego zakładu (zgodnie z EN PN). Pozwala nam to na wyprodukowanie produktów najwyższej jakości.
Potwierdzeniem jakości produkowanych przez nas mieszanek jest certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji oraz fakt, że w tak krótkim czasie firma nasza produkowała MMA dla takich firm jak: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Eurovia Polska S.A., INFRAPOL, MPGK Zabrze Sp. z o.o., „KEM Tyskie Drogi” Sp. z o.o.
Zadowolenie klienta jest dla nas sprawą priorytetową i w każdej chwili chętnie służymy pomocą.

 

Nasze nowoczesne wytwórnie są w pełni zautomatyzowane i przystosowane są do produkcji wszelkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych:
  • mieszanki SMA,
  • podbudowy z betonu asfaltowego,
  • warstwy wiążące z betonu asfaltowego,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
  • asfalty lane i twardolane.

:: więcej